Alle praktischeInformatie

Veel praktische informatie van Just Kiddies vind u op deze pagina.

services_section_01_2
services_section_01_1

Huisregels

Alle Just Kiddies vestigingen hebben huisregels, zowel voor de medewerkers als voor ouders. Deze hebben we opgesteld om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de opvang hoog is en blijft, denk aan bijvoorbeeld het dragen van sloffen op de groepen en het beleid rondom besmettelijke ziekten.

Bij het intakegesprek ontvangt u alle huisregels van de locatie. U kunt de huisregels ook digitaal aanvragen bij het hoofdkantoor van Just Kiddies of rechtstreeks bij de vestiging.

 

Kinderopvangtoeslag

Als uw kinderen naar de kinderopvang gaan, heeft u misschien recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang. U kunt deze toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet Kinderopvang. Deze wet heeft als doel ervoor te zorgen dat kinderopvang voor iedereen op dezelfde manier wordt geregeld. De wet regelt dat ouders, werkgevers en rijksoverheid de kosten voor kinderopvang samen betalen. De kinderopvangtoeslag is de bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van kinderopvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele (toeslag)partner.

Ouders hoeven slechts eenmaal bij het begin van de opvang een aanvraag in te dienen. Daarna wordt deze automatisch door de belastingdienst voortgezet en dienen ouders alleen maar de juistheid van de gegevens te controleren. Na de aanvraag moeten alleen de mutaties en eventuele stopzetting worden doorgegeven. Reken via de link: Toeslagen berekenen uw maandbedrag uit die u krijgt van de overheid.

Als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, dan ontvangt u een (voorschot)beschikking. Deze beschikking bevat naast het maandbedrag ook het jaarbedrag van de toeslag. Het is heel belangrijk dat u tijdig de toeslag aanvraagt!

 

VVE

 

Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.

Spelen staat centraal in het VVE programma van Uk & Puk. Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar.  Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen! Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs.

 

Landelijk register kinderopvang

Just Kiddies staat met al haar vestigingen geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Men staat pas geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde vestigingen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.

Iedere vestiging van Just Kiddies heeft dan ook een eigen unieke registratienummer. Dit nummer kunt u vinden bij de contactgegevens per vestiging op onze website. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.

 

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden? Dan kunt u dit altijd bespreken met de leidsters van uw groep. Ook kunt u altijd contact opnemen met Simone (simone@justkiddies.nl). Wij zijn lid van De Geschillencommissie, waar u ook uw klacht extern kan indienen, mocht u er niet uitkomen naar tevredenheid. Voor meer informatie hierover: degeschillencommissie.nl/

 

Rekenvoorbeeld

Benieuwd wat de maandelijkse kosten zijn en welke toeslagen u ontvangt? De belastingdienst heeft een calculator die een schatting kan geven. Klik hier voor de calculator.

Veel gestelde vragen

Heeft u bepaalde vragen, laat het ons weten!

 • Op de website van Just Kiddies kunt u zich heel gemakkelijk en snel inschrijven door een mail te sturen naar simone@justkiddies.nl. U kunt ook rechtstreeks bellen met de desbetreffende locatie om een afspraak voor een rondleiding te maken.

 • De inschrijving is geldig wanneer de plaatsingsovereenkomst ondertekend geretourneerd is.

 • Ruim voor de feitelijke plaatsing krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. In dit gesprek nemen we alle relevante informatie door. Tijdens het intakegesprek is het de bedoeling dat zowel de vestiging als de ouders elkaar op de hoogte brengen van algemene of tijdelijke aandachtspunten die de opvang van het kind aangaan. Hierbij moet u denken aan dagritme, voeding, ziekte en dergelijke.

 • U kunt eenvoudig contact opnemen met de vestiging om een afspraak te maken. De pedagogisch medewerkers zullen tijdens uw bezoek zoveel mogelijk vragen beantwoorden en u een goede rondleiding bezorgen. Tevens kunt u altijd naar aanleiding van uw bezoek aanvullende informatie vragen over de kinderopvang.

 • In onze vestigingen hebben we zowel horizontale als verticale groepen. Dat wil zeggen dat kinderen of van dezelfde leeftijd of juist met allerlei andere leeftijden in één groep zitten.

  Waarom horizontale groepen?

  • De kinderen kunnen op hun leeftijdsniveau worden aangesproken.
  • De ruimte kan op de specifieke eisen van hun leeftijd worden ingericht.
  • De groepsregels kunnen op de leeftijd van de kinderen worden afgestemd.
  • De activiteiten en het spelmateriaal kunnen gericht worden aangeboden op hun leeftijd- en ontwikkelingsniveau.
  • Kleinere kinderen kunnen rustig spelen zonder door grotere kinderen te worden overvleugeld of onder de voet te worden gelopen.
  • Er is meer keuzemogelijkheid voor het sluiten van vriendschappen tussen leeftijdgenoten.

   

  Waarom verticale groepen?

  • Kinderen kunnen aansluiting vinden op hun eigen ontwikkelingsniveau.
  • Wij werken met een verticale groep van 0 tot 4 jarigen. Op die manier ondervindt uw kind wat het is om de jongste, de middelste en een keer de oudste van de groep te zijn.
  • De kinderen leren van elkaar en ontwikkelen zich mede door elkaar te helpen. Wij stimuleren kinderen om zich bepaalde vaardigheden eigen te maken en geven hen de ruimte om met verschillende materialen te experimenteren.
  • U kunt uw wijzigingen eenvoudig doorgeven via simone@justkiddies.nl of bellen met het hoofdkantoor van Just Kiddies, 010 – 522 71 31.

 • Bij Just Kiddies geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen is mogelijk per de eerste dan wel de zestiende van de maand. Een opzegtermijn staat vast en is derhalve niet flexibel.

 • Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst heeft u als ouder(s) de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hiervoor zijn enkel annuleringskosten verschuldigd die nooit hoger zullen zijn dan de verschuldigde betaling voor een maand.

 • De overeenkomst van dagopvang van 0 tot 4 jarigen duurt tot de vierde verjaardag van het kind. Mocht u een andere einddatum willen, dan zal dit schriftelijk dan wel elektronisch moeten worden aangevraagd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.

 • Ja, u dient een tweede of volgend kindje altijd apart in te schrijven. Ieder kind krijgt bij een mogelijke plaatsing ook een apart intakegesprek en een eigen overeenkomst.

 • U dient dit vroegtijdig door te geven aan de pedagogisch medewerkers van de desbetreffende vestiging. In verband met afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie, ziekte of andere oorzaken is er geen mogelijkheid op restitutie van de kosten van de kinderopvang.

 • Een kind dat koorts heeft en zich onprettig voelt hoort in principe thuis te blijven of dient opgehaald te worden. Bij koorts boven de 38,5 C  is dit verplicht. Echter, aangezien wij ons bewust zijn van de implicatie voor u, zullen wij dit in voorkomende gevallen met u bespreken en zoveel mogelijk rekening houden met uw (on)mogelijkheden.

 • U mag medicijnen meegeven die gedurende de dag aan uw kind gegeven kunnen worden. Hiervoor dient u wel het protocol “verzoek tot medicijntoediening” in te vullen. Dit formulier kunt u vinden in de locatiemap van uw vestiging. De bijsluiter (of kopie daarvan) moet bij het medicijn aanwezig zijn (indien mogelijk in de oorspronkelijke verpakking). Toediening van het medicijn mag evenwel geen extra werkbelasting voor de pedagogisch medewerkers vormen. U bent zelf verantwoordelijk om door te geven op welke wijze en in welke frequentie het medicijn gegeven dient te worden.

 • Ja, u kunt borstvoeding meegeven (met naam) en bij ons in de koelkast zetten, wij zullen deze opwarmen gedurende de dag.

 • Ja, indien wij een mogelijkheid hebben, kunt u binnen dezelfde week een dag ruilen. U kunt dat het beste bij uw pedagogisch medewerkers bespreken op uw groep.

Onze website gebruikt, zoals de meeste websites, cookies om onze website te verbeteren voor toekomstig bezoek en om het tonen van Social Media content en kaarten.  Zie de cookies pagina voor meer informatie , of klik hier op de 'Accepteer' knop.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.